Col·locació de Vorada – Vidreres 2018-01-19T13:26:38+00:00

Project Description

Col·locació de vorada – Vidreres

COL·LOCACIÓ DE VORADA I PAVIMENT DE PANOT A L’EXTERIOR D’UNA INDÚSTRIA DE TRANSFORMACIÓ DE PLÀSTICS

Project Details

POBLACIÓ 

VIDRERES

ANY

2016

CLIENT

XAVIER ALSINA